Upphovsrätt och avtal om kopiering och delning

För att kunna använda någon annans upphovsrättsligt skyddade material, måste du ha tillstånd av den eller de som skapat materialet. Universitetet har ett licensavtal som ger viss rätt till kopiering och delning av upphovsrättsskyddat material i undervisning, Bonus Copyright Access

Den som skapat litterärt eller konstnärligt material, till exempel böcker, artiklar, fotografier, bilder, diagram och liknande, har upphovsrätten till verket. Upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att förfoga över materialet, besluta om exemplar av materialet ska framställas eller om det ska göras tillgängligt för allmänheten.

Detta innebär att det krävs tillstånd från upphovsmannen för att exempelvis kopiera och dela dennes material. Sådant tillstånd kan man få genom ett avtal med upphovsmannen, speciella licensavtal med företrädare för en grupp av upphovsmän eller så kallad sedvana.

Licensavtal om kopiering och delning

När det gäller lärare och studenters rätt att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisningsändamål har universitetet ett licensavtal med Bonus Copyright Access. Läs mer om avtalet och de villkor som gäller för avtalet hos Bonus Copyright 

 

Universitetets nyttjande av undervisningsmaterial

Universitets rätt att nyttja sådant material i sin verksamhet sker med stöd av sedvana eller den så kallade tumregeln. När universitet anlitar externa konsulter för att ta fram undervisningsmaterial krävs speciella avtal som reglerar hur upphovsmannen respektive universitetet får använda sådant material. Sådana avtal undertecknas för universitets räkning av rektor eller universitetsdirektör.

Läs mer om detta under rubriken Användning av undervisningsmaterial.

Chatarina Wiklund
2022-09-30