Regelverk forskarutbildning

Denna sida innehåller information om policys, regler och handläggningsordningar för utbildning på forskarnivå vid humanistiska fakulteten.

Finansiering

Expensmedel (regel)

  Regler för användning av expensmedel för fakultetsfinansierade doktorander
Dokumentet innehåller bestämmelser om storlek på expensmedel och vad medlen kan användas till
FS 1.3.2-584-15
Ladda ner dokument
Status: Senast reviderad 18 april 2016
Initierat av: Fakultetsledningen
Handläggare: Controller
Hur du kan ändra: Kontakta prefekt som i sin tur kontaktar fakultetsledningen.

Disputationsbidrag (regel)

Tilläggsregel – antal avhandlingar

Dokumentet innehåller en tilläggsregel angående antalet exemplar avhandlingen skall tryckas i

FS 1.1-991-18

Ladda ner dokument
Status: Senast reviderad 4 juni 2018
Initierat av: Fakultetsledningen
Handläggare: Forskningssamordnare
Hur du kan ändra: Kontakta forskningssamordnare, som i sin tur kontaktar fakultetsledningen

  Regler för disputationsbidrag till doktorander vid Humanistiska fakulteten
Dokumentet innehåller bestämmelser om storlek på bidrag och vad bidraget kan användas till
FS 1.3.2-584-15
Ladda ner dokument
Status: Senast reviderad 18 april 2016
Initierat av: Fakultetsledningen
Handläggare: Controller

Hur du kan ändra: Kontakta prefekt som i sin tur kontaktar fakultetsledningen.

Arvoden (policy)

  Fakultetens rekommendation för arvoden
Dokumentet innehåller riktlinjer för ersättningsnivåer för olika former av sakkunniguppdrag.
Dnr 301-2334-12
Ladda ner dokument
Status: Senast reviderad 1 oktober 2012
Initierat av: Fakultetsledningen
Handläggare: Controller
Hur du kan ändra: Kontakta prefekt som i sin tur kontaktar fakultetsledningen.

Organisation

Riktlinjer disputation samt betygsnämndens sammanträde

Riktlinjer disputation samt betygsnämndens sammanträde

Sammanläggningsavhandlingar (Policy)

  Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar vid humanistisk fakultet
Dokumentet innehåller riktlinjer för innehållet i en sammanläggningsavhandling.
Dnr 501-1273-10
Ladda ner dokument
Status: Under revidering. Senast ändrad 20 januari 2010
Initierat av: Fakultetsledningen
Handläggare: Utbildningsledare

Hur du kan ändra: Kontakta prefekt som i sin tur kontaktar fakultetsledningen.

Om språk i avhandlingar vid Humanistisk fakultet

Beslut om språk i avhandlingar vid Humanistisk fakultet

Förklaringar

Initierat av: Centralt regelverk eller kommitté som styr, eller bestämmer, att detta regelverk behövs.

Handläggare: Vilken tjänsteman på kansliet som ansvarar för beslutsunderlag och som kan kontaktas för frågor gällande beslutet.

Hur du kan ändra: Om du tycker att någon skrivning i dokumentet bör revideras eller plockas bort, så är detta den korrekta vägen att initiera en förändring. Det ger även en indikation på vilken kommitté eller person som ansvarar för att föra ärendet vidare upp till dekanens beslutsmöte/fakultetsnämnden.

Kontaktinformation

Olle Sundström,
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 76 27
olle.sundstrom@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2022-09-20