Lärar- och personalutbyte

Du som lärare har möjlighet att undervisa utomlands. Det kan du göra inom ramen för olika utbytesprogram.

Att besöka ett lärosäte utomlands är ett bra sätt att få nya idéer och utvecklas i sin yrkesroll. Utbytesprogrammen Erasmus+ och Nordplus gör det möjligt för lärare och personal att ansöka om stipendium för utbyte.

Här kan du läsa mer om lärar- och personalutbyte

Försäkringar

Som anställd vid universitetet är du försäkrad genom Kammarkollegiets Tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.

Mer information finns på Kammarkollegiets webbplats.

 

Lena Åminne
2022-01-28