SITHS-kort och passerkort

Studenterna vid programmen inom medicinska fakulteten, behöver SITHS-kort och passerkort inom Region Västerbotten.

Beställning av tjänstekort vid Region Västerbotten

Region Västerbotten har en webbportal där du finner beställningsrutiner för tjänstekort/SITHS-kort.

För studieansvariga

Här finns information om AD-konto samt beställningsformulär

Lista studentkategorier

Vid frågor

Kontakta:

ID-foto, Region Västerbotten

090-785 90 90

 

Linda Wahlqvist
2023-12-06