Samfaks kalendarium

 • februari 2023
 • mars 2023
  • 24

   fredag 24 mars

   Disputation

   Luftföroreningar och demens i ett lågexponerat område – betydelsen av buller, luktsinnet, och APOE-genen

  • 24

   fredag 24 mars

   Disputation

   Heterogenitet och multidimensionalitet av problematisk alkoholanvändning bland äldre personer

 • april 2023
  • 28

   fredag 28 april

   Disputation

   Konstruktioner av den sexuella familjen: Styrning av föräldrablivande i rättslig reglering av assisterad befruktning och juridiskt föräldraskap

 • juni 2023
  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Förstelärare – ledarskap för lärares lärande?

 • september 2023
  • 1

   fredag 1 september

   Disputation

   Polisers professionella utveckling-Från polisutbildning till 6 år i polisyrket

Eva Stoianov
2021-10-26