Samfaks kalendarium

 • september 2022
  • 14

   onsdag 14 september

   Seminarium

   Cancel or collaborate – etiska dilemman inför samarbeten med länder vars ledning kan ifrågasättas.

  • 15

   torsdag 15 september

   Workshop

   A workshop for early-career researchers at Umeå University and the Swedish University for Agricultural Sciences (SLU)

  • 30

   fredag 30 september

   Disputation

   Fritidshemmets läroplan under förhandling. Formulering, tolkning och realisering av del fyra i Lgr 11

  • 30

   fredag 30 september

   Disputation

   Mer än människo-centrerad design i stadsodling – att relatera till naturen genom teknik.

 • oktober 2022
  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Giltig kausalinferens med högdimensionella

  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Konstruktioner av den sexuella familjen: Styrning av föräldrablivande i rättslig reglering av assisterad befruktning och juridiskt föräldraskap

  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Teoretiska och metodologiska överväganden i utveckling och validering av självskattningsskalor.

Eva Stoianov
2021-10-26