Utbildning på grund- och avancerad nivå

Under läsåret 2019-20 erbjuds vid fakulteten 27 program på grundnivå, varav ett par stycken startar både höst- och vårtermin. Tre av programmen ges också huvudsakligen nätburet. På avancerad nivå erbjuds 28 program, 11 leder till en magisterexamen och 17 till en masterexamen. Tre magisterprogram ges nätburet.

Utbildningsprogram på grundnivå leds vanligtvis av ett programråd. Program på avancerad nivå leds vanligtvis av utbildningsutskottet vid värdinstitutionen, men kan också ha ett programråd.

Under fliken Kvalitetssystem för utbildning har vi samlat informationen om hur vi arbetar med våra utbildningar.

KONTAKTPERSONER

Utbildningssamordnare

Jenny Nilsson
090-786 50 65

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Eva Stoianov
2022-11-16