Internationella kontaktpersoner

Här hittar du en lista på de som är internationella kontaktpersoner vid institutionerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Institution Kontaktperson
Arkitekthögskolan Jenny Nilsson
Datavetenskap

Suna Bensch

Yvonne Löwstedt

Designhögskolan Linda Bogren
Ekologi, miljö och geovetenskap Judith Sarneel
Fysiologisk botanik Laszlo Bako
Fysik Jens Zamanian
Kemi Solomon Tesfalidet
Matematik och matematisk statistik Konrad Abramowicz
Molekylärbiologi Mikael Wikström
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Lotta Vingsle
Tillämpad fysik och elektronik Sven Rönnbäck

INTERNationaliseringsansvarig:

Konrad Abramowicz
Telefon: 090-786 79 01
E-post: konrad.abramowicz@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2022-03-31