Prefekter och föreståndare

Prefekter:

Arkitekthögskolan Mikael Henningsson Sara Thor,
stf prefekt
Michael Gruber,
bitr prefekt
Cornelia Redeker,
bitr prefekt
Designhögskolan
Demian Horst

Oscar Björk, stf och bitr prefekt

Fysik Thomas Wågberg Magnus Andersson, bitr prefekt
Kemi Henrik Antti Anna Linusson Jonsson, stf prefekt
Magnus Wolf-Watz, bitr prefekt
Patrik Andersson, bitr prefekt
Madeleine Ramstedt, bitr prefekt
Naturvetenskapernas
och matematikens didaktik
Ewa Bergqvist, Lotta Vingsle, stf prefekt
Magnus Österholm, bitr prefekt
Tillämpad fysik och elektronik Thomas Olofsson

Ole Norberg, stf prefekt
Mattias Andersson, bitr prefekt

Datavetenskap Frank Dignum, tf prefekt

Lennart Edblom, stf prefekt
Lars Karlsson, bitr prefekt

Kai-Florian Richter, bitr prefekt

Fysiologisk botanik Johannes Hansson Åsa Strand, bitr prefekt
Molekylärbiologi Matthew Francis

Lena Svensson, bitr
Staffan Andersson, bitr

 

Ekologi, miljö och geovetenskap Christian Bigler Caroline Blomquist, stf och bitr prefekt
Jonatan Klaminder, bitr prefekt
Matematik och matematisk statistik Åke Brännström Peter Anton, bitr prefekt
Lisa Hed, bitr prefekt

Institution

Prefekt Stf eller bitr prefekt

Föreståndare:

Enhet Föreståndare
Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk (CBK) Matias Eriksson
Centrum för medicinsk teknisk och fysik (CMTF) Anders Wåhlin
Europeiska CBRNE-centret (Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear, Explosive) Per-Erik Johansson
Climate Impact Research Centre (CIRC) Jan Karlsson
High-Performance Computing Centre North (HPC2N) Paolo Bientinesi
Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) Eleanor Carpenter
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) Torulf Palm
Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) Nicholas Kamenos
Umeå Plant Science Centre (UPSC) Ove Nilsson
Anna-Lena Lindskog
2023-09-13