Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden


2023:
8 februrari kl 13-17
13 mars kl 13-17
5 april kl 13-17
16 maj kl 13-17
15 juni kl 13-17
14 september kl 13-17
24 oktober kl 13-17
22 november kl 13-17
18 december kl 13-17

Anställningskommittén


2023:
Onsdag 30 augusti kl. 10.00 - 12.00 Prefekten
Torsdag 28 september kl. 13.00 - 13.00 Prefekten
Torsdag 26 oktober kl. 13.00 - 15.00 Prefekten
Onsdag 22 november kl. 10.00 - 12.00 Prefekten
Onsdag 13 december Kl. 13.00- 15.00 Prefekten

Budgetkommittén

2023:
5 september kl. 15-17
3 oktober kl. 15-17
10 oktober kl. 15-17
13 november kl. 15-17
7 december kl. 15-17

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2023:
26 januari, kl. 13–15 Docenten (Förvaltningshuset)
22 februari, kl. 10–12 Universitetsklubben
31 mars, kl. 13–15 Docenten (Förvaltningshuset)
3 maj, heldag tillsammans med USTRA
1 juni, kl. 10–12 Docenten (Förvaltningshuset)
31 augusti, kl. 13–15, Docenten
10 oktober 13–15, Universitetsklubben
6 november 13–15, Docenten
5 december 13–15, Prefekten

Utbildningsstrategiska kommittén


2023:

3 maj kl 10-12
1 juni kl 13-15
30 aug 13-15
12 okt 13-15
7 nov 13-15
4 dec 13-15

FSG


2023:

7 juni kl.13-14.30
27 juni kl.10-11.00 – extramöte
24 augusti kl.10:00-11:30
14 september kl.10:00-11.30
17 oktober kl.10:00 -11:30
25 oktober kl.13:00 -15:00 A-miljö FSG
15 november kl.14:00 -16:30
5 december kl.14:00-15:00 extra FSG/LSG
12 december kl.14:30-16:00
19 december kl.13:00-114:00 extra FSG

Kommittén för lika villkor

2023:

17 maj, kl 10-12, Filosofen, Humanisthuset
24 augusti kl. 10-12 Docenten, Förvaltningshuset, plan 8
4 oktober kl. 10-12 Filosofen, Humanisthuset
21 november kl. 10-12 L211, Lärarutbildningshuset

Prefektmöten


2023:
7 februari kl. 9-12
14 mars kl. 9-12
25 april kl. 9-12
23 maj kl. 9-12
13 juni kl. 9-12
5 september kl. 09.00-12.00
10 oktober kl. 09.00-12.00
24 oktober kl. 09.00-10.00 Extra prefektmöte inför utökad rektorsdialog den 7 november
14 november kl. 09.00-12.00
15 december kl. 09.00-12.00 med efterföljande jullunch

Utökad rektorsdialog

2023:
2 maj kl 10.15-12.30, Professorn
7 november kl 10.15-12.30, Professorn

Universitetets chefs- och prefektträff

2023:
23 mars, Humanisthuset, Hörsal F
23 november

Delegationsordningar

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för dekan vid Humanistisk fakultet

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Arbetsordning för Humanistisk fakultet

Per Melander
2023-06-16