Underlag för webbnyhet om din avhandling

Här skickar du in underlag för en populärvetenskaplig nyhet om din avhandling. Texten bör vara cirka en A4-sida och så utformad att den kan lyftas in på universitetets webb där nyheter om avhandlingar normalt publiceras. Spara även texten i ett Word-format. Kommunikatör kontaktar dig inför publicering.

Formulär för Medicinska fakulteten

 

Rubrik (max 60 tecken)

En titel som kortfattat beskriver vad du har funnit

Ingress (max 300 tecken)

Vilka är de allra viktigaste resultaten i avhandlingen?

Beskrivning och kommentar (max 2500 tecken)

Sammanfatta vad du har funnit, vilken som var frågeställningen, eventuell tillämpning samt ge en personlig tolkning. Var det något av resultaten som överraskade?

Metodbeskrivning (max 500 tecken)

Kortfattad beskrivning av hur du har kommit fram till resultaten. Vilken slags studie, metod, omfång etc.

Biografisk information (max 200 tecken)

Inte hela ditt CV, men en kort information om din hemort och var du är uppväxt, vad du har gjort tidigare samt om du vill berätta om några framtidsplaner.

Kontaktuppgifter

Kalenderhändelsen inför din disputation

Klistra in url (adressen) till kalenderhändelsen i fältet nedan. Du hittar det i kalendern på Medicinska fakultetens webb.

Länk till avhandlingen i Diva

Klistra in länkadressen till avhandlingen i Diva i fältet nedan. Detta kan du komplettera med senare om avhandlingen inte finns i Diva än. Vänta alltså inte till spikning med att skicka in formuläret.

Bifoga porträttfoto (max 4 MB)

Skicka ett högupplöst porträttfoto (minst 300 dpi) som universitetet har rättighet att publicera. Om du saknar bra bild går det att beställa hos inhousebyran@umu.se. Din institution svarar då för kostnaden.

Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Läs mer om Intern eller extern nyhet? Läs mer här

Lena Åminne
2022-09-05