Anställning av amanuenser vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet

Syftet med amanuensanställningarna är att stödja arbetet inom utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå.

Amanuenser och kliniska assistenter (från Högskoleförordningen):

Allmän föreskrift

8 § Högskolorna får anställa amanuenser och kliniska assistenter. Förordning (2017:284).

Arbetsuppgifter
9 § En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska omfatta undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning.

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning. Förordning (2017:284).

Anställning
10 § Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.

Bara den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi får anställas som klinisk assistent. Förordning (2017:284).

11 § Amanuenser och kliniska assistenter ska anställas genom beslut av rektor. Förordning (2017:284).

Anställningsform
12 § Amanuenser och kliniska assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. Sådana anställningar får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens eller en klinisk assistent får dock omfatta högst tre år. Förordning (2017:284).

Lena Lundin
2022-09-17