VFU vid Tandhygienistprogrammet

Välkommen till Tandhygienistprogrammets informationssida om auskultation och verksamhetsförlagd utbildning.

Auskultation är studenternas första kontakt med den verksamhet där tandhygienisten finns. Under de 3 första terminerna besöker studenterna tandvården under 1 dag varje termin med fokus på det innehåll som behandlas under aktuell kurs.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Tandhygienistprogrammet, Umeå Universitet ser teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en helhet och som varandras förutsättningar. Genom VFU får studenten integrera teoretiska kunskaper och utveckla kliniska färdigheter i mötet med patienten. Totalt har studenterna 16 veckor VFU under utbildningen.

Verksamhetsförlagd auskultation och praktik förekommer på samtliga terminer.
Termin ett – auskultation en dag i varierande verksamheter
Termin två – auskultation en dag i varierande verksamheter
Termin tre – auskultation en dag i varierande verksamheter och VFU en vecka vid avdelning för Oral diagnostisk radiologi
Termin fyra – VFU tre veckor inom region Västerbotten
Termin fem – VFU fyra veckor inom region Västerbotten
Termin sex – VFU åtta veckor inom de avtalsområden som finns: Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och Region Gävleborg.

Nedan presenteras kurser innehållande auskultation och VFU, samt aktuella dokument för mottagande verksamhet.

Termin 1


Under kursen Introduktion Oral hälsa, 30 hp, får studenten en första inblick i tandhygienistens yrkesroll och huvudämnet Oral hälsa. I kursen ingår en dag auskultation inom tandvården och sker inom pendlingsavstånd till Umeå. Under dagen ska studenten få en bild av sitt framtida yrke som tandhygienist och hur en tandvårdsklinik kan fungera, genom att observera och samtala med en legitimerad tandhygienist.

Länk till kursplan
Information till mottagande verksamhet
Intyg genomförd auskultation

Termin 2

Under kursen Grundläggande oral hälsa 30 hp ingår en dag auskultation inom tandvården. Auskultationen sker inom pendlingsavstånd till Umeå. Under dagen ska studenten fokusera på hur tandhygienister undersöker och kommunicerar med patienter i olika åldrar med olika behov.

Länk till kursplan
Information till mottagande verksamhet
Intyg genomförd auskultation

Termin 3

Under kursen Oral hälsoinriktad prevention och behandling 30 hp ingår en vecka VFU där studentens kunskaper och färdigheter i undersökningsmetodik och diagnostik med fokus på röntgen breddas. Den kliniska praktiken sker vid avdelningen för Oral diagnostisk radiologi. I slutet av terminen ingår även en dag auskultation där studenten får skapa sig en bild av hur tandhygienisten arbetar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande med patienter.

Länk till kursplan
Information till mottagande verksamhet
Intyg genomförd auskultation

Termin 4

Under kursen Verksamhetsförlagd oral hälsa A 7,5 hp ingår tre veckor VFU inom region Västerbotten där studenten under handledning av legitimerad tandhygienist får börja integrera teoretiska kunskaper och utveckla kliniska färdigheter i mötet med patient.

Länk till kursplan
Checklista del 1
Checklista del 2
EPA

Termin 5

Under kursen Verksamhetsintegrerad oral hälsa B 7,5 hp ingår fyra veckor VFU inom region Västerbotten, där studenten under handledning av legitimerad tandhygienist fortsätter utveckla sin professionella roll och kliniska färdighet i mötet med patienten samt förmågan att samverka med andra yrkesgrupper.

Länk till kursplan
Checklista
EPA

Termin 6

Under kursen Verksamhetsintegrerad oral hälsa C 15 hp ingår 8 veckor VFU inom region Västerbotten, region Norrbotten, region Västernorrland, region Jämtland/Härjedalen och region Gävleborg. Studenten får utveckla sin självständighet, kliniska färdighet och förmåga till samarbete och samverkan.

Länk till kursplan
Checklista
EPA

Kontaktuppgifter

Studieadministratör/VFU samordnare
Daniel Kostic daniel.kostic@umu.se
090-785 61 91

Handledarträffar 2023

Termin 4: 25/8
Termin 6: 24/8

Praxia

Det digitala systemstödet Praxia används för VFU, läs mer här

Handledning och utbildning

Vid institutionen för odontologi ges kursen Klinisk handledning i odontologisk verksamhet 8hp Läs här

Information om handledningsmodeller
Läs om handledning här

Ta del av tips och trix för handledning här

Linda Wahlqvist
2023-12-06