Företagshälsovården - Vad ingår?

Universitets företagshälsovård är Feelgood. Alla universitetsanställda har rätt att vända sig dit för arbetsrelaterade problem.

Kontakta Feelgood

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning, telefon 090-17 63 60 eller e-post umea@feelgood.se. Öppen mottagning torsdagar kl. 8.30–10.30 med företagssköterska och fysioterapeut tillgängliga.

Tjänster som ingår i avtalet med Feelgood

 • Telefonkonsultation medarbetare eller chef.
 • Besök hos läkare, företagssköterska och ergonom.
 • Fem samtal per individ och år till beteendevetare eller psykolog efter bedömning hos Feelgood.
 • Fem besök, massagebehandling, rehab-träning på IKSU efter bedömning hos Feelgood.
 • En gruppaktivitet per person och år.
 • Kontakt gällande alkohol och drogrelaterad ohälsa.
 • Ergonomiutredningar på gruppnivå.
 • Utredningar av arbetsmiljöingenjör.
 • Öppna utbildningar i HLR.
 • Medicinska kontroller.
 • Arbetsplatsbesök genomförs utifrån aktuella behov.

Trepartsmöte med berörd chef, medarbetare och Feelgood för fortsatt planering ska generellt genomföras senast efter tre besök.

Tjänster som faktureras beställande chef

Fördjupade individinsatser

 • Arbetsförmågebedömning.
 • Samtal utöver fem ggr/person och år.
 • Utredning av kränkande särbehandling.
 • Massage utöver fem ggr/person och år efter intyg från fysioterapeut.
 • Arbetsrelaterade vaccinationer.
 • Mer omfattande alkohol- och drogrelaterade insatser.

Utvecklings- eller stödinsatser på grupp eller organisationsnivå

 • Konsultationer till chef för mer omfattande åtgärder.
 • Utvecklingsinsatser på arbetsplatsen.
 • Utbildningar/seminarier som ett led i fortbildning eller utveckling av SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöutredning, med utvecklingsinsatser.
 • Insatser vid konflikter.

Övrigt

 • Hälsoprofiler/hälsoundersökningar riktade till alla anställda vid institutionen/enheten kan beställas.
 • Bedömning och utprövning av skoinlägg.

Kostnadsfördelning

Ovanstående tjänster betalas av institutionen/enheten som e-uppdrag.

Efter uppdragsbeställning skapas en uppdragsbekräftelse som lämnas till beställande chef för godkännande och returneras därefter till Feelgood.

Vid beställning av uppdrag som faktureras, måste korrekt referenskod för institution/enhet anges. Koden består av fyra siffror och tre bokstäver.

Kostnadsfördelningsprincipen vid omfattande rehabiliteringsinsatser för enskilda medarbetare eller vid fördjupade arbetsmiljöutredningar finns reglerade i följande dokument:

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder

Elizabet Westerlund
2022-04-27