Folkbokföring för stipendiat

Stipendiater ska folkbokföra sig om vistelsen är längre än 12 månader. För detta behöver de ha olika handlingar beroende på vilket medborgarskap de har och om det finns medföljande familj.

För att kunna bli folkbokförd behöver stipendiaten flytta till och ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Till ansökan ska handlingar bifogas som styrker att stipendiaten har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. 

Ansökan om folkbokföring ska lämnas in på ett av Skatteverkets kontor i Sverige. Om det finns medföljande familj ska även de följa med till kontoret. Det går inte att lämna in en digital ansökan utan denna måste lämnas in vid ett personligt besök på ett kontor. 

Vägledning

Skicka information till medarbetaren så tidigt som möjligt så att det finns gott om tid att ordna de handlingar som behövs för folkbokföring. Om ni ska ta emot en stipendiat från EU/EES-land är det extra viktigt att de får information om det särskilda kravet på sjukförsäkring. 

Se till att medarbetaren har handlingar som styrker tilldelning av stipendium. Använd gärna universitetets mall som ett komplement för EU/EES-medborgare. Mall i draglist nedan. 

Informera om att det finns möjlighet att förbereda handlingar inför besöket genom att fylla i personuppgifter i e-tjänsten Flytta till Sverige.

Guida dem till Statens servicecenter i MVG-gallerian på Kungsgatan.

Kort sammanfattning och länkar till Skatteverkets information

 

Folkbokföring för medborgare från norden

Nordiska medborgare behöver inte ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att kunna bli folkbokförd i Sverige. Det räcker med en giltig id-handling.

Följ länken till mer information på Skatteverkets hemsida.

Skatteverkets information

Nordiskt samarbete information

Folkbokföring för medborgare från EU/EES

Stipendiater som är medborgare i ett EU- eller EES-land har uppehållsrätt om de kan visa att de har egna medel, det vill säga tillräckligt med egna pengar för att kunna leva och försörja sig i Sverige. Stipendium är ingen anställning utan räknas som ett bidrag för egen forskning. 

Följ länken för att läsa mer om kraven för folkbokföring och vilka handlingar som behövs. 

Skatteverkets information 

Folkbokföring för medborgare från land utanför EU/EES

För att bli folkbokförd måste stipendiaten uppfylla två villkor:

  • måste ha ett uppehållstillstånd i Sverige.
  • ska bo i Sverige under minst ett år.

Stipendiaten har genom ett beviljat uppehållstillstånd för forskning bevisat att försörjning finns för den planerade vistelsen. Stipendiaten har också vid ansökan om sitt tillstånd uppvisat att försäkring finns för vistelsetiden. (Migrationsverket godtar Kammarkollegiets försäkringsvillkor). 

Skatteverkets information

Jannike Hurenkamp
2023-11-02