Övergripande information kring medborgare utanför EU/EES-land

Medborgare från ett land utanför EU/EES behöver ett tillstånd för att studera, forska eller arbeta om vistelsen överstiger 90 dagar. För vistelser kortare än 90 dagar behöver vissa medborgare visum för inresa.

Vägledning kring tillstånd

Det är viktigt att rätt tillstånd söks för den person som ska komma till Umeå universitet. För att veta vilket tillstånd som är tillämpligt behöver man utgå ifrån vad personen ska göra; studera, forska eller arbeta.

Migrationsverket gör sin bedömning utifrån vad en person ska göra, inte vilken befattning som personen har.  

Dessa tillstånd är de vanligaste:

 • Uppehållstillstånd för studier - doktorander 
  Residence permit for doctoral studies
 • Uppehållstillstånd för forskare - (ska ägna sig åt forskning i huvudsak) 
  Residence permit for researchers
 • Arbetstillstånd - (ska arbeta eller undervisa i huvudsak)
  Work permit
 • Uppehållstillstånd för besök - besökare och utbytesdoktorander  vid vistelse längre än 90 dagar
  Visitor´s permit
 • Visum - besökare och utbytesdoktorander - vistelse kortare tid än 90 dagar, endast för vissa medborgare
  Visa
  Läs mer om vilka länder som behöver visum via länkarna i blocket till höger.

Övrigt

På engelska används vanligtvis benämningar som "work permit" eller "visa". För de som ska söka arbetstillstånd eller visum är detta korrekt men inte för de som ska ansöka om uppehållstillstånd för studier eller forskning. 

För att underlätta för medarbetaren både i ansökningsprocessen och eventuell kontakt med Migrationsverket, rekommenderar vi att du använder de rätta benämningarna på de olika tillstånden och skickar en direktlänk till ansökningssidan på Migrationsverkets hemsida för att undvika att fel tillstånd söks.

Underrätta Skatteverket om anställning av medborgare utanför EU/EES 

Underrättelse ska skickas in för de personer som har en anställning eller får ett arvode för mer än 5 dagar.  

Prefekt/motsvarande har ansvar för att underrätta Skatteverket om att en tredjelandsmedborgare har anställts med hjälp från HR/motsvarande.

Anmälan ska göras på blanketten "Underrättelse: Anställning av utlänning".

Information från Skatteverket Underrättelse anställning av utlänning

Senast den 12:e i månaden efter påbörjad anställning ska anmälan ha inkommit till Skatteverket.

Vid anställning av personer med dubbelt medborgarskap
Om den anställde både är medborgare i ett land utanför EU/EES och ett EU/EES-land eller Schweiz behöver Skatteverket inte underrättas.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

relaterad information

Visum behövs endast av vissa medborgare för inresa om de är på besök kortare tid än 90 dagar

Lista över länder som behöver visum

Information från Skatteverket besök under 90 dagar

Migrationsregler

Utlänningslagen (2005:716)

Utlänningsförordning (2006:97)

Rosita Nilsson
2022-06-10