Digital signering av dokument

Digital signering är en metod för att digitalt skriva under dokument som exempelvis PDF- eller XML-dokument. Signeringen garanterar att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering samt att det är rätt person som har skrivit under.

Digital signering gör det möjligt för dig som användare att ersätta en handskriven signatur på ett dokument med en digital signatur. Du laddar upp ett dokument för signering i ett verktyg och intygar sedan din identitet. Detta gör att mottagaren kan vara säker på att rätt person har skrivit på och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering.

Användningsområden för digital signering

Digital signering är ett sätt att skapa tillit mellan organisationer – att du ska kunna lita på att dokumentet du skickar och tar emot är äkta och inte har blivit förändrat på ett felaktigt sätt. Detta kan användas exempelvis till:
• avtal och överenskommelser
• protokoll, beslut eller blanketter.

Bevarande av digital signerade dokument

Om du ska bevara den digitalt signerade handlingen så bör du även spara handlingen digitalt. En utskrift av ett digitalt signerat dokument räknas som en kopia. Detta gör att du inte kan blanda en handskriven signatur med en digital signatur på samma dokument.

Information om hur du bevarar elektroniska handlingar och fördjupad information om vad som gäller användningen av digitala signaturer hittar du i kolumnen till höger. 

 

Elin Sköld
2021-02-26