Informationssäkerhet

All information i universitetets verksamheter ska hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl forskningsdata som undervisningsmaterial och administrativa uppgifter. Här kan du läsa om vad informationssäkerhet är och vad som gäller för dig som medarbetare eller dig som informationsägare.

Skydda information

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information försvinner, förvanskas eller läcker ut. Det gäller oavsett om informationen hanteras elektroniskt, fysiskt eller i samtal mellan kollegor. Ett bra informationsskydd innebär rutiner för hantering, fysiska åtgärder och skydd i form av tekniska lösningar.

Det kan till exempel innebära att i sitt dagliga arbete värdera och lagra information på lämplig plats utifrån informationens innehåll och behov av skydd eller att följa råd och riktlinjer kring informations-, IT- och cybersäkerhet.

Läs mer om

Tänk säkert!

Information och tips till dig som medarbetare kring hur du agerar informations- och IT-säkert i din vardag.

Lär känna din information

Vad du som informationsägare behöver tänka på för att hitta rätt nivå av skydd. Till exempel vid uppstart av ett nytt arbets- eller forskningsprojekt.

Informationsklassning

När och hur du informationsklassar information. Vägledning i att klassa information och resurser med syfte att hitta rätt nivå av skydd.

Riskanalys

Hur du genomför en riskanalys. Vägledning i att identifiera risker, hot och oönskade händelser som kan påverka informationssäkerheten, med syfte att ta fram och genomföra säkerhetsåtgärder som minskar eller tar bort riskerna.

Känslighetsetiketter

Hur du värderar och applicerar skydd på dokument och arbetsmaterial i Microsoft 365 (M365).

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Hur vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet med utgångspunkt i vårt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

2023-11-28