FAQ om personräknare på huvudcampus

Personräknare som mäter flöden av personer kommer att installeras i entréer till byggnader och vid dörrar in till större bokningsbara salar. Syftet är att effektivisera nyttjandet av lokalerna och minska energiförbrukningen.

Under juni - augusti 2023 kommer Akademiska Hus i samarbete med Umeå universitet att installera personräknare i universitetets större bokningsbara rum samt entréer. 

Nedan finns Frågor och svar om dessa. 

Hur många personräknare ska installeras?

Cirka 300 personräknare kommer att installeras.

Varför ska personräknare installeras?

Genom personräknarna kommer Umeå universitetet att få bättre kunskap om hur lokalerna används vilket möjliggör fler datadrivna beslut om åtgärder för att bland annat effektivisera nyttjandet och minska energiförbrukningen. I förlängningen kan det även innebära att universitetets lokalkostnader minskar. Målet med projektet med personräknare är att de ska bidra till ett högre resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan, att Riksrevisionens krav på högre beläggningsgrad i lärosätenas lokaler nås och att ett bättre beslutsunderlag avseende ny- och ombyggnationer erhålls.

Var sätts personräknarna upp?

Personräknare kommer att installeras i större bokningsbara rum för fler än 20 personer, vid entréer samt loftgångar och vid vissa andra större rumsavgränsade område som studentpentry och multifunktionsrum.

Var sätts personräknare inte upp?

Inga personräknare installeras i mötesrum eller liknande avsedda för färre än 20 personer, i toaletter eller andra känsliga utrymmen. Inga personräknare installeras i anslutning till byggnader med särskilt känslig verksamhet.

 Vilka typ av data samlar personräknarna in?

Personräknarna kommer att mäta rörelse genom passiv IR-teknologi (infraröd strålning) för att få bättre kunskap om användningen av lokaler.

Finns det kameror i personräknarna?

Nej, det finns inga kameror i personräknarna.

 

Behandlas några personuppgifter via personräknare och omfattas det i sådana fall av GDPR?

 

Nej, inga personuppgifter behandlas.
Personräknarna mäter enbart flöden av personer, det vill säga om någon passerat en plats eller inte. Personräknarna samlar inte in information som ens i samband med annan data kan användas för att identifiera en individ.

 

Hur länge kommer personräknarna sitta kvar/vara i gång?

Projektet är en utrullning. Om Umeå universitet och Akademiska Hus är nöjda med resultatet kommer de att bli permanenta.

Kan det bli aktuellt med installation av fler personräknare än de som sätts upp nu?

Längre fram kan det bli aktuellt att sätta upp liknande personräknare i andra byggnader eller test av andra sorters sensorer som tar in andra mätvärden. I sådana fall kommer ny information om det.

 

Kontaktinformation

Richard Olsson
Fastighetschef
090-786 67 28
richard.olsson@umu.se

Lisa Redin
2023-08-08