Förändringar i samband med flytt av e-post till Office 365

På den här sidan beskrivs förändringar och tillfälliga brister som flytten av e-post till Office 365 (O365) innebär och hur de hanteras. Det är viktigt att du läser igenom den här informationen innan du flyttar ditt e-postkonto till O365.

Förändringar

Outlook som e-postklient

Vi rekommenderar att du använder Outlook som e-postklient. Det är den tjänst som universitetet stödjer och Servicedesk ger support.

En skillnad mot tidigare är att vi inte längre stödjer IMAP.

Webmail via o365.umu.se

Webmailen når du nu genom Office-portalen. Logga in på o365.umu.se med ditt Umu-id.

Inaktivering av epostforward till externa adresser

Precis som tidigare är rekommendationen att på grund av säkerhetsskäl och lagkrav inte vidarebefordra all sin e-post till en extern adress. När vi nu flyttar e-posten till Office 365 kommer epostforward att inaktiveras. Du kan däremot fortfarande vidarebefordra enstaka e-postmeddelanden. 

Tillfälliga brister under perioden som migrering pågår

Under perioden som migrering pågår kan det uppstå tillfälliga problem. De flesta problem beror på att användarna har sina e-postkonton på olika ställen, vissa flyttade till O365 och vissa kvar on-prem. 

Problem med funktionsbrevlådor när några användare flyttat till O365 och några är kvar on-prem

Använder du funktionsbrevlådor tillsammans med flera kollegor? Det kan uppstå vissa problem med funktionsbrevlådor när några av användarna flyttat sina e-postkonton till O365 och några ligger kvar on-prem.

För att undvika detta är det bäst om ni som använder funktionsbrevlådan flyttar era e-postkonton till O365 samtidigt och därefter flyttar funktionsbrevlådan till O365. Då ligger allt på samma ställe, vilket minskar risken för strul.

Kontakta Servicedesk i samband med er flytt.

Skicka som från en funktionsbrevlåda som är kvar on-prem måste göras via webmail

Om du flyttat ditt e-postkonto till O365 och vill skicka e-post från en funktionsbrevlåda som är kvar on-prem måste du göra det via webmailen. När alla som använder funktionsbrevlådan flyttat sin e-post till O365 så kan funktionsbrevlådan omvandlas till en delad mailbox i O365. Då går det att skicka e-post från Outlook-klienten igen.

Kontakta Servicedesk i samband med er flytt.

Funktionsbrevlåda för dig som använder Mac

Använder du Mac och har en funktionsbrevlåda kan det uppstå flera problem med den om inte alla användare av funktionsbrevlådan flyttat sin e-post till O365.

För att undvika detta är det bäst om ni som använder funktionsbrevlådan flyttar era e-postkonton till O365 samtidigt och därefter flyttar funktionsbrevlådan till O365.

Problem med delade kalendrar när några av användarna flyttat och några är kvar on-prem

Delar du kalender med en eller flera kollegor? Det kan uppstå vissa problem med den delade kalendern om du flyttat din e-post till O365 men kollegan du delar med inte gjort det, utan är kvar on-prem.

Distributionsgrupper bör flyttas till O365

Om du har behörighet att administrera distributionsgrupper, kommer du tappa detta vid en migrering om inte dessa flyttas till O365.

Det är enklast att flytta över distributionslistan när majoriteten av användarna av listan flyttat sina e-postlådor till O365. Därefter kommer distributionsgruppen bli synlig i O365.

Kontakta Servicedesk i samband med er flytt.

Elin Sköld
2022-06-23