Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) – är den gemensamma lagstiftningen inom EU som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa och förstärka individens rätt till sitt privatliv, vilket ställer högre krav på den personuppgiftsansvarige.

På de här sidorna hittar du information om personuppgiftsbehandling och vad du behöver tänka på när du behandlar personuppgifter. Du hittar bland annat mallar, checklistor, utbildningsmaterial och FAQ. Sidorna är under uppbyggnad och kommer stegvis att uppdateras och kompletteras.

Som enskild medarbetare ska du hantera personuppgifter på ett korrekt sätt och ha kunskap om de regler som gäller för just dina arbetsuppgifter. För den som ansvarar för en behandling av personuppgifter är det därför nödvändigt att bland annat känna till grunderna och principerna för personuppgiftsbehandling, vilken information som måste lämnas till de registrerade, och kravet på att anmäla vissa behandlingar till universitetet register för personuppgiftsbehandlingar.

För den som enbart arbetar i ett system som använder personuppgifter är det viktigt att ha kunskap om vad som gäller, men det behöver inte vara på samma detaljnivå som för systemansvarig eller för systemägaren.

Informations- och utbildningsinsatser för anställda


Informations- och utbildningsinsatser har påbörjats under hösten 2018 och kommer att pågå under 2019. Vi får många förfrågningar om att komma ut till institutioner och föreläsa om GDPR, men för tillfället ges inga specifika utbildningar för mindre grupper. Information kommer istället att ges i omgångar till större grupper. Information om utbildningstillfällena kommer att ges till samtliga anställda genom Kalendariet på Aurora och nyhetsbrev. Anställda ges sedan möjlighet att anmäla sig till de utbildningstillfällen som de är intresserade av.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen?


På våra sidor finns ett informations- och utbildningsmaterial om dataskyddsförordningen för anställda. Det finns även en webbutbildning om dataskyddsförordningen som du hittar i menyn till vänster under utbildnings- och informationsmaterial. Vi har samlat nyttiga länkar till andra sidor på Aurora som innehåller information om personuppgiftsbehandling och annan information som du kan komma att behöva ta del av inför din personuppgiftsbehandling, du hittar dem under menyerna till höger på sidan.

 

Kontaktinformation

Dataskyddsombud

Marit Juselius
Tobias Nyström

E-post skickas till pulo@umu.se

Personuppgiftsincidenter anmäls till abuse@umu.se

Checklista inför start av forskningsprojekt

Digitala Arbets och lagringsytor för personal vid UMU

På sidan Infomationssäkerhet i inloggat läge finns information om de arbets- och lagringsytor som ska användas.

Utbildningsmaterial för anställda

Chatarina Wiklund
2022-10-27