Dokumentansvarig webbredaktör

Att vara dokumentansvarig för ett dokument på externa webbplatsen umu.se betyder att ansvara för att dokumentet som laddats upp följer de lagar och riktlinjer som gäller för dokument publicerade på internet.

Ansvar

I ansvaret ingår också att ha gjort bedömningen att dokumentet bör publiceras just som ett dokument, snarare än som informationssidor på webbplatsen (vilket har många fördelar, men inte alltid är lämpligt).

Precis som för den sidansvarige webbredaktören ingår ansvar för att innehållet i dokumentet är aktuellt och uppdaterat och att dokumentet är anpassat mot den tänkta mottagaren och syftet.

Uppföljning

Den webbredaktör som laddar upp ett dokument i Episerver taggas automatiskt som Dokumentansvarig för det specifika dokumentet. Otillgängliga dokument följs upp via Siteimprove och rapporter kopplas till den dokumentansvarige webbredaktören, precis som sidor kopplas till den sidansvarige webbredaktören.

Tänk på att dokument som uppdateras eller justeras måste laddas upp till Episerver på nytt, och det gamla dokumentet ska då tas bort.

Mer om tillgängliga dokument och hur du skapar dem

Erik Vesterberg
2023-09-18