Underlag för lokalhyra

De bokningar som fanns i systemet 11 november (och som ligger i tidsperioden 11 november 2020 – 23 mars 2021) kan inte avbokas och kommer att debiteras. Samma modell för debitering användes under våren 2020.

Lokalbokningar

2021

Debiteringsunderlag 16 april 2021 - 15 augusti 2021

Debiteringsunderlag 16 december 2020 - 15 april 2021

2020

Debiteringsunderlag 16 augusti - 15 december 2020

Debiteringsunderlag internt 16 april 2020 - 15 augusti 2020

Debiteringsunderlag internt 16 dec 2019- 15 april 2020

2019

Debiteringsunderlag internt 16 aug-15 dec

Debiteringsunderlag internt 16 april-15 aug 2019

Debiteringsunderlag internt 1 jan-15 april 2019

2018

Debiteringsunderlag internt 16-31 dec 2018

Debiteringsunderlag internt sep-15 dec 2018

Debiteringsunderlag internt maj-aug 2018

Debiteringsunderlag internt jan-april 2018

2017

Debiteringsunderlag internt 16-31 dec 2017

Debiteringsunderlag internt sep-dec 2017

Debiteringsunderlag internt juni-sep 2017

Debiteringsunderlag internt mars-juni 2017

Debiteringsunderlag internt jan-mars 2017

2016

Debiteringsunderlag internt sep-dec 2016

Debiteringsunderlag internt juni-sep 2016

Debiteringsunderlag internt april-juni 2016

Debiteringsunderlag internt jan-mars 2016

2015

Debiteringsunderlag internt juli-dec 2015

Debiteringsunderlag internt maj-juni 2015

Debiteringsunderlag internt jan-april 2015

2014

Debiteringsunderlag internt juli-dec 2014

Debiteringsunderlag internt maj-juni 2014

Debiteringsunderlag internt jan-apr 2014

Underlag för fakturering av nyttjande TimeEdit

Utfördelning av kostnader för Time Edit

Underlag för fakturering av studentbokade lokaler

Fördelningsnyckel campusstudenter T 1, 2021

Fördelningsnyckel campusstudenter 2019 för fakturering 2020

Observera att fördelningsnyckeln är justerad utifrån beslut (beslutet hittar du i dokumentet).

Fördelningsnyckel campusstudenter 2018 för fakturering 2019

Frida Fjellström
2021-08-30