Mallar med logotyp

Färdiga mallar för Word (DOTX), Worddokument (DOC), PDF och Powerpoint för nedladdning.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Grafiskt mallverktyg

Det grafiska mallverktyget är en webbaserad tjänst för att producera trycksaker och utskrifter utifrån färdiga mallar som följer universitetets grafiska profil. Alla medarbetare med ett giltigt Umu-id har tillgång.

Logga in i grafiskt mallverktyg

Powerpointpresentation

Powerpointpresentationsmallar (PPT)

Wordmallar

Grunddokument med logotyp (DOTX) 
2021-03-15 förbättrad tillgänglighet

Brev (DOC)

Blanketthuvud (DOC)

Protokoll (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Kursbevis (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Mall för remissyttrande (DOTX) 2021-10-05 förbättrad tillgänglighet

Universitetsgemensamt styrdokument (DOTX) 2022-09-20 

Mall för missiv (DOTX)

Mall för beslutsmissiv till universitetsstyrelsen (DOTX)

Rektorsbeslutsmöte missiv

Rektorsbeslutsmöte missiv - anställningsärenden

Rektorsbeslutsmöte missiv - Styrdokument 

Mall för Jävsprövning inför utseende av externa personer till organ och uppdrag vid Umeå universitet

 

Mallar för trycksaker

Avhandling - Guide utformning (PDF)*

Avhandling - Inlaga (S5) (DOTX) 2022-02-24 förbättrad tillgänglighet

Avhandlingsomslag formges genom mall i det grafiska mallverktyget. Logga in i grafiskt mallverktyg 

Errata blad (DOTX) 2022-01-24 tillgänglighetsanpassat

Rapport - Omslag (A4) (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Rapport - Inlaga (A4) (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Avhandling - Spikblad (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Avhandling - Spikblad Med fak (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Avhandling - Spikblad Odont (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Mallar för studenter

Examensarbete och uppsats - student (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Mallar för vetenskaplig poster

Mall för vetenskaplig poster finns i grafiskt mallverktyg. Logga in i grafiskt mallverktyg 
Vid frågor kontakta Servicedesk, vid behov av formgivning kontakta Inhousebyrån.

E-post signatur

Medarbetare vid Umeå universitet har möjlighet att skapa en profilerad e-postsignatur via din e-postklient. Via klienthantering får majoriteten av PC-användare en redigerbar profilerad e-post signatur inlagd i Outlook. Detta kommer även bli tillgängligt för Mac-användare under våren 2024.

Övriga PC- och Mac-användare får manuellt skapa en profilerad signatur i sin e-postklient. Nedan kan du läsa om vad e-post signatur bör innehålla och hur den ska formateras.

Vad ska e-post signaturen innehålla?

Logotyp

Använd vänsterställd svart logotyp i filformat png på svenska eller engelska. Du behöver endast ladda ned och lägga in logotyp om din dator inte är klienthanterad. För att kunna se de nedladdningsbara filerna behöver du vara inloggad på Aurora.

Umeå universitets logotyp för nedladdning

Namn och kontaktuppgifter

Ange ditt namn och relevanta uppgifter. Du kan välja om din signatur ska vara på svenska, engelska eller tvåspråkig.

Exempel på tvåspråkig signatur:

Förnamn Efternamn
Kommunikatör / Press officer
Kommunikationsenheten / Communications Office
Umeå universitet / Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden
+46 (0)90 123 45 67 / +46 (0)72-123 4567
umu.se

Formatera texten till typsnitt Georgia och max storlek 11. 

Personuppgiftshantering

E-postsignatur ska inkludera en universitetsgemensam text som informerar om personuppgiftshantering och länkar till vidare läsning på umu.se. Trots att e-postsignaturen inkluderar webbadresser (url:er) så ska dessa inte vara klickbara eftersom detta strider mot Umu:s policy att inte ange klickbara länkar i e-post.

Kopiera och klistra in följande text under dina uppgifter:

När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter.
Läs mer här: umu.se/gdpr

E-mailing Umeå University means that we will process your personal data. For more information, please read: umu.se/en/gdpr

Formatera texten som typsnitt Calibri, storlek 9.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om universitetets mallar med logotyp eller om du saknar en mall maila mallar@umu.se.

Planeringsenheten
2024-03-12