Mallar med logotyp

Färdiga mallar för Word (DOTX), Worddokument (DOC), PDF och Powerpoint för nedladdning.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Grafiskt mallverktyg

Det grafiska mallverktyget är en webbaserad tjänst för att producera trycksaker och utskrifter utifrån färdiga mallar som följer universitetets grafiska profil. Alla medarbetare med ett giltigt Umu-id har tillgång.

Logga in i grafiskt mallverktyg

Powerpointpresentation

Powerpointpresentationsmallar (PPT)

Wordmallar

Grunddokument med logotyp (DOTX) 
2021-03-15 förbättrad tillgänglighet

Brev (DOC)

Blanketthuvud (DOC)

Protokoll (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Kursbevis (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Mall för remissyttrande (DOTX) 2021-10-05 förbättrad tillgänglighet

Universitetsgemensamt styrdokument (DOTX) 2022-09-20 

Mall för missiv (DOTX)

Mall för beslutsmissiv till universitetsstyrelsen (DOTX)

Rektorsbeslutsmöte missiv

Rektorsbeslutsmöte missiv - anställningsärenden

Rektorsbeslutsmöte missiv - Styrdokument 

Mall för Jävsprövning inför utseende av externa personer till organ och uppdrag vid Umeå universitet

 

Mallar för trycksaker

Avhandling - Guide utformning (PDF)*

Avhandling - Inlaga (S5) (DOTX) 2022-02-24 förbättrad tillgänglighet

Avhandlingsomslag formges genom mall i det grafiska mallverktyget. Logga in i grafiskt mallverktyg 

Errata blad (DOTX) 2022-01-24 tillgänglighetsanpassat

Rapport - Omslag (A4) (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Rapport - Inlaga (A4) (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Avhandling - Spikblad (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Avhandling - Spikblad Med fak (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Avhandling - Spikblad Odont (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Mallar för studenter

Examensarbete och uppsats - student (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet

Mallar för vetenskaplig poster

Mall för vetenskaplig poster finns i grafiskt mallverktyg. Logga in i grafiskt mallverktyg 
Vid frågor kontakta Servicedesk, vid behov av formgivning kontakta Inhousebyrån.

E-post signatur

Medarbetare vid Umeå universitet har möjlighet att skapa en profilerad e-postsignatur via din e-postklient. Via klienthantering får majoriteten av PC-användare en redigerbar profilerad e-post signatur inlagd i Outlook. Övriga PC-användare samt Mac-användare får manuellt skapa en profilerad signatur via länken nedan.

Ladda ned guide och logotyp till e-post signatur.

Logotyp

Umeå universitets logotyp för nedladdning

Kontaktuppgifter

Vid frågor om universitetets mallar med logotyp eller om du saknar en mall maila mallar@umu.se.

Planeringsenheten
2024-02-12